ReadyPlanet.com
dot dot
Speculum สปคคูลัม
dressing-set
bulletซองซิปใส่ยา
bulletถุงหูหิ้วใส่ยา ถุงหูหิ้วพิมพ์
dot
dot
bullet1. Family Doctor
bullet2. ตรวจสอบค่า BMI
bullet3. สติ๊กเกอร์แบ่งบรรจุ
bullet4. TQA คืออะไรกันแน่
โปรแกรมทดลองวันหมดอายุ
บทความดีๆ

คลินิกอิเดะชิตะ มุ่งมั่นที่จะเป็นแพทย์ประจำครอบครัว

Family Doctorอันดับที่ 1 ของญี่ปุ่น

พัฒนาพนักงานให้มีหลายทักษะเพื่อช่วยเหลือกัน

 ปรัชญาการดำเนินธุรกิจของคลินิกอิเดะชิตะ คือการพัฒนามนุษยธรรมระดับสูงให้กับพนักงานทุกคน เพื่อสามารถให้บริการทางการแพทย์ สวัสดิการ และบริบาลแก่ผู้ใช้บริการอย่างดีที่สุด
1) การกำจัดความสูญเปล่าอย่างจริงจังโดยใช้มุมมองของมืออาชีพ
2) การพัฒนาความสามารถด้านการทำงานพร้อมกับยกระดับความมีมนุษยธรรมให้สูงขึ้น
ประเด็น
• นำวิธีพัฒนาบุคลากรแบบโตโยต้ามาประยุกต์ใช้หน้างานการรักษาพยาบาล
• ดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะไคเซ็นอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถให้บริการทางการแพทย์และพยาบาลที่สร้างความพึงพอใจอย่างสูงแก่ลูกค้า
 
การลดเวลารอคอยของผู้มาใช้บริการ
1) จำนวนผู้ใช้บริการที่ใช้เวลาในคลินิกตั้งแต่มาถึงและกลับออกไปภายใน 60 นาที
ตัวเลขปรับดีขึ้นกว่าก่อนไคเซ็นถึง 2 เท่า
2) พยายามลดผลทางจิตวิทยาของผู้ป่วยจากต้องรอคอย
เดินดูหน้าห้องรับการตรวจทุก 15 นาที พร้อมกับทักทายผู้มาใช้บริการ
จัดให้มีเก้าอี้นวดไฟฟ้าที่ห้องรอตรวจของคนไข้นอก มีกาแฟหรือชาไว้บริการและมีบริการดูแลเด็ก
ทำแบบสอบถามทุก 2 เดือน เพื่อตรวจสอบและปรับปรุง
 
พลังแห่งมนุษย์ หมายถึง ความมีมนุษยธรรมสูงประกอบกับความสามารถในการปฏิบัติงาน ทุกคนจะต้องมีองค์ประกอบทั้งสองส่วนนี้โดยต้องไม่เป็นที่ติเตียนจากผู้อื่นว่ามีบุคลิกที่ดีเยี่ยมแต่ทำงานการอะไรไม่ได้เรื่อง หรือถูกตำหนิในทางกลับกันก็ไม่ได้เช่นกัน
 
ที่ตั้ง: 3-31-11ย่านคุจิตะ เขตอะซะคิตะ จังหวัดฮิโรชิม่า
ลักษณะงาน: การแพทย์สวัสดิการ การบริบาล
ข้อมูลจากหนังสือไคเซ็นในธุรกิจบริการ
สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
   VDO
เครื่องตีป้าย